Városlista
2019. július 21, vasárnap - Dániel

Blog | NAVinfó

2015. Április 23. 11:29, csütörtök

Miért fontosak az SZJA-bevallások?

Miért fontosak az SZJA-bevallások?

Az adóhivatal elsődleges feladata, hogy az adózásra vonatkozó törvényi rendelkezések betartatása révén a közfeladatok ellátásához elengedhetetlen költségvetési bevételeket biztosítsa.

E tevékenysége alapvetően több irányú:
• egyrészt az adózási folyamat szereplőinek (társas és egyéni vállalkozások, közületek, foglalkoztatott magánszemélyek, stb.) egyre teljesebb körű adóztatás alá vonása, azaz annak biztosítása, hogy az adóköteles tevékenységről minden kötelezett adjon számot adóbevallás benyújtásával;
• másrészt a benyújtott bevallások utólagos ellenőrzése, azaz annak megállapítása, hogy a bevallások milyen mértékben tükrözik vissza a valós gazdasági esemény(eke)t;
• harmadrészt pedig a bevallott (valamint az állami adóhatóság által feltárt) adókötelezettség megtérüljön, azaz az önkéntesen be nem fizetett adó végrehajtási cselekmények útján történő behajtása.

A magánszemélyek éves jövedelmükről és az elszámolandó adóról – mely lehet a korábban levont előleg-fizetések kiegészítéseként plusz befizetés vagy annak egy részének visszaigénylése – a személyijövedelemadó-bevallásukon keresztül adnak számot.

2014. évben összesen több mint 310 000 darab bevallás és adatszolgáltatás érkezett a Nógrád Megyei Adóigazgatóságra, melynek több mint negyede, 83 000 darab volt – a 2013. évre vonatkozó – személyijövedelemadó-bevallás. Bevallásaikban a magánszemélyek 127 282 millió forint jövedelmet szerepeltettek, melyre tekintettel 481 millió forint bevallással egyidejűleg fizetendő adót rendeztek, illetve 645 millió forint bevallással egyidejűleg visszaigényelhető adó kiutalása történt meg részükre.

A 127 milliárd forint megyei összes jövedelem 2,3 százalékkal volt magasabb az előző évinél. Ezen belül az összevonás alá eső jövedelmek – melyek legnagyobb része a bérjövedelem – 20,6 százalékkal növekedtek, az elkülönülten adózó jövedelmek viszont 6,1 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól.

A bevallást beadók egy negyede, 20 887 fő számolt el családi kedvezményt, az előző évinél többen, összesen 18,3 milliárd forinttal mérsékelve ezzel az adóalapot, ami a 16 százalékos adókulcs mellett 2,9 milliárd forint ténylegesen igénybe vett adókedvezményt jelent. Az egy főre jutó családi kedvezmény átlagosan 877 ezer forint volt.

Az összevonás alá eső jövedelmeket 2013-ban átlagosan 13,6 százalékos személyi jövedelemadó terhelte, az adóterhelés 2012-höz viszonyítva 0,6 százalékponttal mérséklődött.

Nógrád megyében egy magánszemély átlagosan 218 ezer forint személyi jövedelemadó fizetésével járult hozzá a közös kiadások fedezéséhez. Ez alacsonyabb az országos 291 ezer forintos átlagnál.

A magánszemélyek egytizede nyújtotta be bevallását hibásan, melyet folyamatos monitorozás mellett javított az állami adóhatóság. Kiemelt feladatként kezeltük a benyújtani elmulasztott bevallások utólagos teljesítésének elősegítését. A bevallási kötelezettség teljesítése érdekében folytatott személyijövedelemadó-kampányunkban a magánszemélyek tájékoztatása mellett a konkrét segítségnyújtást tűztük ki célul, illetve a mulasztók esetén szankciók alkalmazásával a bevallások pótlásának kikényszerítését.

Általában elmondható, hogy a 2014. évben sikerült áttörést elérnünk a bevallások teljesítettsége terén, az adózók jogkövető magatartásra ösztönzése mind a tájékoztató, figyelemfelhívó intézkedések révén, illetve a szankciós eszközök alkalmazásával megvalósult.

Nógrád megye egyéni és társas vállalkozásai, költségvetési és társadalmi szervei, valamint a magánszemélyek 2014-ben 46 966 millió forint adóbevétellel járultak hozzá a közös kiadásokhoz, ami 8,2 százalékkal haladja meg a bázis időszaki teljesítést. Az országos kiemelt adó- és járulékbevételek fél százaléka képződött a megyében.

A kiemelt adóbevételek egyötöd részét, 10 352 millió forintot a személyijövedelemadó-bevételek képezték, melyet a magánszemélyek 2014. évi jövedelmére tekintettel a foglalkoztatók/kifizetők adóelőlegként, valamint az egyéni vállalkozók önfoglalkoztatóként fizettek be.

Idén közel 315 ezer magánszemélytől várunk 2014. évi személyi jövedelemadóról szóló bevallást, melynek teljesítése több módon történhet:
• az állami adóhatósági közreműködéssel készíthető egyszerűsített bevallás,
• adónyilatkozat,
• személyijövedelemadó-bevallás, valamint
• a bevallással egyenértékű, a munkáltató által benyújtott munkáltatói elszámolás.

Véleményed van? Szólj hozzá!

További bejegyzések a blogban

2016. Február 10. 11:46, szerda | NAVinfó

A NAV közreműködik az szja-bevallásban

Február 15-ig még kérhető, hogy a NAV közreműködjön az szja-bevallás elkészítésében.

2016. Február 05. 11:29, péntek | NAVinfó

Február 15-ig kérhető a NAV közreműködése

A NAV szja-bevallási ajánlatot készít, ha erre február 15-ig nyilatkozatban kéri az adózó.

2016. Január 29. 10:23, péntek | NAVinfó

Nyilatkozni kell a kedvezményekről

Ezekben a napokban nyilatkozhatnak az alkalmazottak arról, hogy ebben az évben milyen kedvezményekkel csökken a személyi jövedelemadójuk illetve adóalapjuk.